فرصت های شغلی در گروه تولیدی و صنعتی دیاکو:

  • کارشناس فروش و بازاریابی
  • کارشناس خط تولید
  • کارشناس CRM
  • طراح صنعتی
  • نیروی اداری
  • نیروی خدماتی

مرحله 1 از 2 - مشخصات فردی